• انواع پاکت های پستی با لفاف نایلون حبابدار و مشکی
  • انواع کارتن های پستی در سایزهای مختلف
  • نایلون حبابدار جهت امور بسته بندی

نایلون حبایدار بصورت مترمربعی فروخته میشه. قیمت هرمترمربع ۳۰۰۰ تومن

عرضه چسب پهن جهت امور بسته بندی

عرضه مستقیم کاغذ A4